فیلمنامه‌نویسی (مقدماتی)

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فیلمنامه‌نویسی (مقدماتی)

اصغر عبداللهی

 

(نگارش یک فیلمنامه‌ی کوتاه از ایده تا فیلم)
چهارشنبه‌ها ساعت پنج عصر تا هشت
دوازده جلسه