آموزش نمایش رادیویی – از متن تا اجرا

تماس بگیرید

آموزش نمایش رادیویی – از متن تا اجرا

مجید حمزه

چهار‌شنبه‌ها ساعت شش عصر تا نه

ده جلسه

توضیحات

  • تنظیم متن
  • بازیگری
  • کارگردانی
  • پرسپکتیو صدا
  • کار با میکروفون
  • موسیقی و افکت