فیلمنامه نویسی

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

کارگاه آنلاین فیلمنامه‌نویسی

با حامد رجبی

▪️روزهای چهارشنبه ساعت پنج و سی دقیقه

▪️ده جلسه‌ی دو ساعته به اضافه‌ی یک ساعت بحث آزاد و صحبت درباره‌ی فیلمنامه‌های در دست نوشتن هنرجویان

 

📌در پایان پس از ارائه و تکمیل پروژه گواهینامه مورد تایید وزارت ارشاد برای هنرجویان صادر می‌شود.

 

توضیحات

کارگاه آنلاین فیلمنامه‌نویسی

▪️با حامد رجبی

▪️روزهای چهارشنبه ساعت پنج و سی دقیقه