فیلمنامه‌نویسی (پیشرفته)

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فیلمنامه‌نویسی (پیشرفته)
اصغر عبداللهی

(اقتباس کاربردی‌ترین شیوه‌ی فیلمنامه نویسی)

جمعه‌ها ساعت پنج عصر تا هشت
دوازده جلسه