هنر جویان گرامی

لطفا قبل از شروع دوره‌ها و وود به پلتفرم آنلاین به صفحه قوانین وارد شوید و ضوابط شرکت در دوره‌ها را مطالعه کنید . ورود شما به کلاس مساوی است با پذیرفتن تمامی شرایط و ضوابط درج شده در این نشانی.

ورود به صفحه قوانین و ضوابط

ورود به صفحه آموزش نرم افزار کلاس آنلاین

برای ورود به کلاس لطفا راس ساعت مقرر با ورود نام و کد یکتای خود وارد کلاس خود شوید

لطفا کد کلاس خود را در اختیار دیگران قرار ندهید . درصورت مشاهده هنگام ورود دسترسی قطع می‌گردد


کلاس شماره یک

کلاس شماره دو