شناخت سینمای ایران


شهریه ۱۵۰ هزار تومان


▪️کارگاه آنلاین تک جلسه‌ای “شناخت سینمای ایران” با خسرو دهقان

▪️این جلسه “ناصر تقوایی و آثارش”

▪️یکشنبه دوم خرداد ساعت هفت عصر