نقد و نمایش شاهکار‌های سینما

خسرو دهقان

جمعه‌ها ساعت چهار عصر

استاکر / آندری تارکوفسکی

اُردِت / کارل تئودور درایر

نازارین / لوئیس بونوئل

انجیل به روایت متی / پیر‌پائولو پازولینی

دسته‌ی غریبه‌ها / ژان‌لوک گدار

مهر هفتم / اینگمار برگمن

محکوم به مرگی گریخت / روبر برسون

نظرات