نقد و نمایش فیلم‌های موج نو فرانسه

خسرو دهقان

چهارشنبه‌ها ساعت پنج عصر

سلین و ژولی قایق‌سواری می‌کنند / ژاک ریوت
پیرو خله / ژان‌لوک گدار
قصاب / کلود شابرول
چهارصد ضربه / فرانسوا تروفو

نظرات