نئورئالیسم ایتالیا (۲)

نقد و نمایش فیلم‌های نئورئالیسم ایتالیا (۲)

خسرو دهقان

جمعه‌ها‌ ساعت شش عصر

پاییزا / روبرتو روسولینی
دزد دوچرخه / ویتوریو د سیکا
به نام قانون / پیترو جرمی
رم ساعت ۱۱ / جوزپه د سانتیس
دو شاهی امید / رناتو کاستلانی
پستچی / ارمانو اولمی
اومبرتو د / ویتوریو د سیکا

نظرات