نئورئالیسم ایتالیا (۱)

نقد و نمایش فیلم‌های نئورئالیسم ایتالیا (۱)

خسرو دهقان

جمعه‌ها ساعت شش عصر

برنج تلخ / جوزپه د سانتیس
جاده / فدریکو فلینی
واکسی / ویتوریو د سیکا
وسواس / لوکینو ویسکونتی
رم شهر بی‌دفاع / روبرتو روسولینی
فریب‌خورده و رها‌شده / پیترو جرمی

نظرات