آموزشگاه پارد  ۱۵۳۹۷۳۵۸۴۳۸

 

سید محسن شاه ابراهیمی فارغ التحصیل در رشته ی طراحی صحنه
از آکادمی هنرهای زیبای فلورانس ایتالیا و دارای گواهینامه هنری درجه یک هنری
در رشته طراحی صحنه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی